Truyện của Minimunch_planet

Đăng bởi: Minimunch_planet

444 - 64 - 1

Written by Grizz and tzuyang. These oneshot collection will make you pleased

Đăng bởi: Minimunch_planet

1517 - 223 - 5

Sự tích về hành tinh Minimunch và người tạo ra nó.

Đăng bởi: Minimunch_planet

69999 - 8179 - 19

Writen by kookiemochie and tzuyang Nhóm nhạc hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc BTS bị buộc phải tham gia vào một