Truyện của Jikahi

Đăng bởi: Jikahi

77 - 13 - 2

Hán Việt: Hồi Thiên Tác giả: Hoài Thượng Tình trạng bản gốc: Tuần tự hoàn Tình trạng bản dịch: Đang tải(27/11/2022-..) Thích duy trì

Đăng bởi: Jikahi

32979 - 5392 - 54

Hán Việt: Tại kinh tủng C vị xuất đạo Tác Giả: Nghịch Vũ

Đăng bởi: Jikahi

1658 - 137 - 17

Tác giả : Tiểu Sinh Vô Danh Nguồn raw: Tấn Giang. Tình trạng: Tuần tự hòa Tình trạng edit: Đang tiến hành (05/5/2022