Truyện của Thu_nho_bay_mau

Đăng bởi: Thu_nho_bay_mau

159022 - 9825 - 86

Tên gốc:《反派又黑化了吗(快穿)》 Tên truyện: Boss phản diện lại hắc hóa sao? Tác giả: 般若罗 (Bàn Nhược La) Editor: Thú nhỏ Bìa: Cá Tình trạng edit:

Đăng bởi: Thu_nho_bay_mau

2202 - 344 - 12

📝 Tác giả: Cá Bao Tử Đát 📝 Tên gốc: 穿成合欢宗女修后揣了反派的崽 📝 Thể loại: Điềm văn, Sảng văn 📝 Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6249423 📝 Editor: