Truyện của Taekookie2003

Đăng bởi: Taekookie2003

61369 - 2673 - 14

Ngược tâm là chính He ( ngược khúc đầu he khúc cuối) Đừng bắt cóc con au ? Đừng đem con

Đăng bởi: Taekookie2003

3279 - 163 - 2

Jungkook anh sẽ không để vụt mất em lần nữa Cấm đem con au đi chỗ khác mà không xin phép

Đăng bởi: Taekookie2003

9498 - 285 - 3

Cậu yêu anh Anh yêu cậu nhưng do cái "tôi" quá lớn nên anh không thừa nhận. Anh hành hạ cậu

Đăng bởi: Taekookie2003

87284 - 4587 - 19

truyện ngôn tình chuyển ver sang đam mỹ chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả ❤ tác giả

Đăng bởi: Taekookie2003

2178 - 160 - 1

sủng thụ , ôn nhu công , he , ngọt súng răng luôn....

Đăng bởi: Taekookie2003

4056 - 170 - 3

ngược khúc đầu he khúc cuối " chúng ta chia tay đi " Jungkook " tại sao " Taehyung "