Truyện của NguyenNgan709

Đăng bởi: NguyenNgan709

2200 - 153 - 10

truyện diễn ra mở một vương quốc, có hoàng tử là ThunderStorm và cậu gặp được một cô mèo đen

Đăng bởi: NguyenNgan709

5634 - 280 - 5

Cyclone thuộc girl. Thunder thuộc boy. Có những người khác. Nói chung là: dàn thụ thuộc girl, dàn cong thuộc boy.