Truyện của MoonMiyuki

Đăng bởi: MoonMiyuki

3305 - 272 - 1

Mười năm sau..... Một người thanh niên không rõ là ai ngồi ngủ trong cuộc họp lớp của lớp 2-A của

Đăng bởi: MoonMiyuki

1949 - 248 - 7

Câu chuyện ngoài lề của 'A Second Change'. Trong nói về 7 ngày đầu tiên và những gì đã xảy

Đăng bởi: MoonMiyuki

300545 - 24007 - 153

Tên khác: Trash of the Count's Family. Tác giả: Yoo Ryeo Han Tóm tắt: Khi mở mắt ra, là thế giới trong 1

Đăng bởi: MoonMiyuki

60991 - 7765 - 122

Tên khác: Trash of the Count's Family Tác giả: Yoo Ryeo Han Tóm tắt: Khi mở mắt ra, là thế giới trong 1

Đăng bởi: MoonMiyuki

399606 - 39354 - 200

Tên khác: Trash of the Count's Family Tác giả: Yoo Ryeo Han Tóm tắt: Khi mở mắt ra, là thế giới trong 1

Đăng bởi: MoonMiyuki

55620 - 3420 - 29

Có khá nhiều cốt truyện.... hoặc là các fanfic viết về lớp học của Tsuna đi Ý trong chuyến du

Đăng bởi: MoonMiyuki

111453 - 11473 - 83

Tsuna cho là đã chết, nhưng số phận lại lên một kế hoạch khác cho cậu ta. Tỉnh dậy ở một

Đăng bởi: MoonMiyuki

42425 - 3438 - 30

Họ không thể đứng nhìn mãi được. Đã đến lúc phải hành động. Đã đến lúc để cho những kẻ