Truyện của Lyron01

Đăng bởi: Lyron01

1483 - 128 - 6

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, 1x1, oan gia ngõ hẹp, tương ái tương sát, mù đường ngốc cường

Đăng bởi: Lyron01

2199 - 68 - 19

Thể loại: huyễn tưởng, 1 x 1, cp chính: không rõ thuộc tính công x phẫn trư thâm tàng bất

Đăng bởi: Lyron01

4 - 2 - 2

Thể loại: đam mỹ, 1 x 1, ngụy phụ tử, niên hạ, cổ trang. Trích đoạn giới thiệu: Mục Túc vốn

Đăng bởi: Lyron01

255 - 16 - 10

Thể loại: đam mỹ. Mô tả truyện: Mỗi phần là một mẩu truyện ngắn, không liên quan đến thực tế và hoàn

Đăng bởi: Lyron01

4 - 0 - 1

Nơi đây chỉ là nơi thi cử bình thường, tuy kết thúc có chút kinh dị, Tiếng cười xen lẫn tiếng

Đăng bởi: Lyron01

18 - 3 - 2

Chỉ là tác giả muốn giới thiệu sản phẩm trong tưởng tượng. Những ý tưởng điên rồ đều đc tôi

Đăng bởi: Lyron01

567 - 56 - 9

Thể loại: đam mỹ, khoái xuyên, hệ thống, kinh dị, ma quái, 1x 1, trung khuyển phúc hắc ranh ma