Truyện của DiemYen_68

Đăng bởi: DiemYen_68

3133440 - 140716 - 129

- Thủy Thiên Thừa- Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược, (có incest), lời lẽ thô tục, 1×1, phúc hắc ngạo

Đăng bởi: DiemYen_68

18397 - 482 - 6

Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công,hài Pairing: Chương Ninh X Hạ/Lý Chí Huyễn (ra vẻ nguy hiểm thụ X

Đăng bởi: DiemYen_68

5708 - 505 - 22

Đây là một câu truyện mình viết nhân kỉ niệm 4 năm thành lập TFBOYS Câu truyện viết về duyên

Đăng bởi: DiemYen_68

5603 - 265 - 16

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất công lưỡng thụ, ân oán tình cừu, bi kịch kinh điển Độ dài: 15