Truyện của AlexGreen95

Đăng bởi: AlexGreen95

5525 - 660 - 9

ĐÂY KHÔNG PHẢI TIÊN GIỚI MÀ TA MUỐN Tên khác: Giá bất thị ngã yếu đích tiên giới Tác giả: Giang Nam

Đăng bởi: AlexGreen95

1064 - 198 - 5

HỒ SƠ TÂM LÝ TỘI PHẠM Quyển 1: Tội không thể tha Tên khác: Phạm tội tâm lý sườn viết; Phạm tội

Đăng bởi: AlexGreen95

261502 - 38218 - 157

BẠN GÁI QUÁI VẬT Tên khác: Quái vật bạn gái, Quái vật nữ hữu. Tác giả: Hữu Tình Khách. Thể loại: bách hợp,

Đăng bởi: AlexGreen95

325744 - 36103 - 118

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN Tên khác: Thổ lộ sau ta quay ngựa; Biểu bạch hậu ngã điệu mã

Đăng bởi: AlexGreen95

641 - 34 - 1

Tất tần tật những gì toi muốn nói về vấn đề cover/chuyển ver các truyện edit trong nhà 💁‍♀️💁‍♀️

Đăng bởi: AlexGreen95

218761 - 18953 - 102

HƯỚNG ĐÔNG LƯU Tác giả: Giang Nhất Thủy. Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh, ngọt văn, cung đình hầu tước. Tình

Đăng bởi: AlexGreen95

308238 - 30836 - 97

BÍ MẬT Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ. Thể loại: bách hợp, hiện đại, hỗ sủng, 1v1. Tình trạng: 96 chương edit hoàn.

Đăng bởi: AlexGreen95

770188 - 65895 - 70

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT Tên khác: Ngã lão bà toàn thế giới tối khả ái; Lão bà sỏa

Đăng bởi: AlexGreen95

2663042 - 188282 - 180

LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT Tên khác: Ly hôn liễu giải nhất hạ Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh Thể loại: bách

Đăng bởi: AlexGreen95

42474 - 6601 - 26

CÔNG CHÚA MUỐN LÀM KỴ SĨ RỒNG Tên khác: Công chúa muốn làm long kỵ sĩ. Tác giả: Tô Tửu. Thể loại: bách