[ shortfic ] ( vkook) [ Vợ cũ anh sẽ không buông tay ] [ hoàn ]

Giới thiệu truyện:

Ngược tâm là chính He ( ngược khúc đầu he khúc cuối) Đừng bắt cóc con au ? Đừng đem con au đi đâu khi chưa có sự xin phép của au ? Mọi việc chuyển ver hay edit con au đều phải có sự đồng ý của au không là au báo công an bắt đó ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: