| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Dạ Du (夜悠) Editor: Yuki Nguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.com Thể loại: chủ công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, sinh tử ( spoil trước: công thụ từ xấu biến thành đẹp) Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: